Các dòng máy chính của Vietsonic bao gồm các dòng máy liên quan đến ứng dụng hàn nhựa, cắt nhựa, cắt màng mỏng, phân tán nano, trích ly tinh chất…

Máy hàn nhựa siêu âm

Máy hàn nhựa siêu âm cầm tay

Máy cắt siêu âm

Máy may siêu âm

Máy khuấy và trích ly siêu âm

Máy hàn vảy thiếc siêu âm

Dây chuyền sản xuất túi vải không dệt

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.